1993.

Samago Praha

V návaznosti na obchodní činnost zakladatelů ve sféře chemického průmyslu uvádíme na trh společnost, která se rychle profiluje jako zástupce zájmů českých a slovenských výrobců na území Chorvatska a Slovinska. Zahájení činnosti je spojeno s vývozem surovin pro barvy a laky, stejně jako křemičitého písku pro sklářský průmysl. V polovině devadesátých let dosahuje náš vývoz s výjimkou léčiv významného podílu celkového vývozu české chemické nomenklatury do Chorvatska.

2000.

Samago Záhřeb

Zakládáme společnost, která poskytuje kompletní podpůrné služby chorvatským zpracovatelům chemických surovin. Následujícího roku společnost dosahuje úroveň obratu ve výši 800 000 eur a vyhrává některé klíčové tendry. Samago Záhřeb v tomto období uspokojuje až 20 % potřeb hydroxidu sodného na chorvatském trhu.

2002.

Polyolefiny

Začínáme s umístěním polypropylénu (PP) a polyetylénu s vysokou a nízkou hustotou (HDPE/LDPE) na chorvatském trhu. Zanedlouho celkový roční objem prodaných surovin stoupá na 4000 tun a v letech 2004 až 2007 se náš podíl prodeje polyetylénu vysoké hustoty na chorvatském trhu pohybuje mezi 10 – 15%.

2004.

Lach-Ner

Akvizice Lach-Neru, dceřiné společnosti Lachema Brno ve vlastnictví Plivy, nám otevírá nové obzory podnikání. Začínáme se zabývat čistými a laboratorními chemikáliemi a také získáváme novou průmyslovou infrastrukturu.

2005.

Samago Bělehrad

Založením Samaga Bělehrad začínáme aktivně distribuci surovin pro barvy a laky a rozšiřujeme tak aktivně podnikání i na další trhy zemí bývalé Jugoslávie. Už v následujícím roce společnost dosahuje obratu ve výši kolem 1 mil. € a stává se tak relevantním distributorem surovin pro barvy a laky, především oxidu titaničitého.

2008.

Obchodní oddělení v Lach-Neru

Kancelář Samaga se stěhuje do českých Neratovic, sídla Lach-Neru, za účelem realizace logistických výhod a posílení obchodního týmu. O dva roky později se v Lach-Neru formuje obchodní oddělení a jádro obchodní činnosti, která je v synergickém vztahu, se přemisťuje ze Samaga do Lach-Neru. Vzniká pevnější ekonomický a logistický celek jednotným vedením.

2011.

Akvizice firmy Reanal Laborvegyszer Kft, Budapešť

Akvizicí společnosti Reanal Laborvegyszer Kft z Budapešti se uzavírá první fáze obchodní strategie v oblasti střední a jižní Evropy a dosahuje se lepší organizace prodeje celkového sortimentu.

2050.

Budoucnost

Většina podnikání spojená se zpracováním chemických surovin, čistých a laboratorních chemikálií se dnes realizuje přes sesterské společnosti Lach-Neru. Naší vizí je prostřednictvím  rozvíjení distributorské sítě a novým akvizicím dosáhnout růstu ve střední a jižní Evropě a posléze v ostatních  zemích Evropské Unie.

Samago, jakožto iniciátor podnikatelského záměru, zůstává samostatnou podnikatelskou jednotkou v chemickém a nechemickém sortimentu bez zvláštních synergií s Lach-Nerem.